Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Fundacja Polaku Pomagaj

O nas


Chcemy pomagać, bo to nadaje sens naszemu życiu. Chcemy odczarować pomaganie, by było naturalne, proste, zwyczajne. By stało się naszą codzienną potrzebą i radością. By odpowiedzialność za innych ludzi wokół nas była po prostu częścią naszego działania i światopoglądu. Liczą się dla nas ludzkie wartości. Chcemy je wdrażać i pielęgnować w naszym życiu, także poprzez realizację projektów użytecznych dla innych.

Fundację tworzą ludzie, którzy po prostu chcą pomagać. Chcą zostawić swój ślad w życiu innych .
Ludzie z doświadczeniem w pomaganiu i realizacji ambitnych projektów społecznych i charytatywnych. Wiarygodni, sprawdzeni, zaangażowani i kompetentni, by prowadzić twórcze projekty charytatywne.
Jej trzon stanowią mamy chorych dzieci, które same doświadczyły trudnych sytuacji zwiazanych z chorobą dziecka, długotrwałą terapią, a nawet jego odejściem.

Wiemy jak wiele warta jest pomoc.
Polaku - pomagaj.
Zostaw Swój Ślad.


Organizatorzy Festiwalu Wrażliwego, nasze wolontariuszki na gali finałowej w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku wraz z Januszem Daszczyńskim i Danielem Kotlińskim.
Od lewej: Magda Kampowska, Eliza Kugler, Durga Szymańska, Melania Szymerowska.