Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Fundacja Polaku Pomagaj

Polityka prywatności

Polityka Prywatności FUNDACJI ZOSTAW SWÓJ ŚLAD

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.zostawswójslad.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.
Fundacja Zostaw Swój Ślad dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność podopiecznych, partnerów i darczyńców oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, stworzyliśmy ten dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI?
Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
My – Fundacja Zostaw Swój Ślad z siedzibą w Gdańsku ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk.
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności podopieczny, darczyńca, wolontariusz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.zostawswojslad.pl 
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji Zostaw Swój Ślad w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację.
Regulamin Wolontariatu – regulamin wolontariatu prowadzony przez Fundację Zostaw Swój Ślad.
Regulamin podopiecznych - regulamin programu wolontariatu prowadzony przez Fundację Zostaw Swój Ślad.
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt: info@zostawswojslad.pl
lub przez naszego Inspektora Ochrony Danych 
e-mail: eliza@hospicare.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie podopiecznych lub darczyńców
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę. 
b) Dostawcy usług IT 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ 
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
Okres przetwarzania 
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po okresie 10 tdni od przekazania nam przez Ciebie dyspozycji usunięcia Twoich danych.
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony 
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę. 
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych. 

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE 
Darowizna dokonana przed 25 maja 2018 r.: 
I. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony, konta bankowego lub pośrednika np. portalu do zbiórek publicznych..
Okres przetwarzania 
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny lub do chwili cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
II. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania 
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny. 
Podstawa prawna 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Darowizna dokonana po 25 maja 2018 r.: 
I. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny za pomocą Strony, konta bankowego lub pośrednika np. portalu do zbiórek publicznych..
Okres przetwarzania 
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, zgodnie z Regulaminem. 
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny na akcji lub za pomocą Strony oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości. 
Okres przetwarzania 
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny. 
Podstawa prawna 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
b) Dostawcy serwisów płatności 
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów. 
c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony 
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę. 
d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową 
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową. 

WSPARCIE UDZIELANE PACJENTOM/PODOPIECZNYM
I. Cel przetwarzania 
Jeżeli Ty, lub Twój opiekun prawny, wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie akcji zbiórki na konkretny cel pomocowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
II. Cel przetwarzania 
Jeżeli Ty, lub Twój opiekun prawny wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego wizerunku w celu zorganizowania dla Ciebie wsparcia, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla udzielania Ci pomocy, bądź jak długo posiadamy wyrażoną przez Ciebie zgodę lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
III. Cel przetwarzania 
W celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji lub zbiórki na Twoją rzecz możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne dla przeprowadzenia akcji lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 
IV. Cel przetwarzania 
Jeżeli w ramach pomocy podopiecznym udzielimy Ci wsparcia finansowego, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej tej pomocy. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez nas wsparcia finansowego na Twoją rzecz. 
Podstawa prawna 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
b) Podmioty świadczące obsługę rachunkową 
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową. 
e) Podmioty świadczące usługi organizacji eventów i akcji marketingowych, przedstawiciele mediów oraz social media
W ramach prowadzonej akcji pomocy, odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe, social media oraz przedstawiciele mediów, w celu promowania organizowanej akcji. 
W zakresie organizacji akcji pomocowej współpracujemy z różnymi podmiotami, które wraz z nami są organizatorami takich akcji lub pomagają nam w jej organizacji, przeprowadzeniu i promocji. 

REJESTRACJA JAKO PODOPIECZNY – CZŁONEK RODZINY PACJENTA
Kategorie danych osobowych 
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie lub Twojego opiekuna prawnego podczas procesu rejestracji do Fundacji, poprzez wypełnienie „Wniosku o przyjęcie do grona podopiecznych Fundacji Zostaw Swój Ślad
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielania Tobie lub członkowi Twojej rodziny pomocy lub promocji działalności charytatywnej.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez Ciebie formularza rejestracyjnego jako podopiecznego Fundacji lub członka jego rodziny lub Opiekuna prawnego, do czasu odmowy rejestracji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności. 
Podstawa prawna 
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych oraz ratowania życia i zdrowia chorych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 

KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA ORGANIZACJI AKCJI POMOCOWYCH 
Kategorie danych osobowych 
W celu zwrócenia się do Ciebie o wparcie przy organizacji akcji pomocowych lub innych akcji organizowanych przez Fundację, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, dane kontaktowe miejsca pracy.
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie, podmiotów i osób, które wspierają lub współorganizują z nami akcję pomocowe lub inne akcje Fundacji lub z informacji ogólnie dostępnych w internecie. Dane dotyczące źródła pozyskania przez nas Twoich danych osobowych przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie wsparcia organizowanej przez nas akcji, zgodnie z naszymi celami statutowymi. W przypadku Twojej woli wsparcia organizacji akcji, traktujemy Cię jak wolontariusza współuczestniczącego w jej przeprowadzeniu. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak utrzymujemy wspólny kontakt w celu związanym z organizacją akcji oraz przez okres jej prowadzenia lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna 
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów statutowych związanych z organizacją akcji pomocowych  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
 
WOLONTARIUSZE
Zgłoszenia dokonane po dniu 25 maja 2018 r.: 
I. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanego przez Ciebie zgłoszenia na wolontariusza
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem.
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
III. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji akcji oraz wykonania porozumień ze współorganizatorami akcji oraz podmiotów, które wspierają nas w przeprowadzeniu tych akcji.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia akcji lub do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania porozumienia wolontariackiego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
IV. Cel przetwarzania 
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku, gromadzonych w toku przeprowadzanego wywiadu na żywo, wywiadu rejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących głos oraz obraz, a także wykonanych przez nas i przesłanych przez Ciebie zdjęć z akcji, będziemy przetwarzać te dane w celu promowania naszej działalności statutowej oraz idei fundacji. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak będzie to niezbędne do promowania idei i przeprowadzonej akcji lub dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie.
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
V. Cel przetwarzania 
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w postaci inicjowanych połączeń telefonicznych na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przetwarzać te dane w celu proponowania Ci uczestnictwa w kolejnych akcjach oraz promowania naszej działalności statutowej i idei fundacji. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak nie cofniesz udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę. 
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI 
I. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
Podstawa prawna 
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
III. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna 
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW 
Kategorie danych osobowych 
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony. 
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna 
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 
b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

KANDYDACI DO PRACY
I. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
II. Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Cel przetwarzania 
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy. 
c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 

ADRESACI KAMPANII FUNDRAISINGOWYCH
Kategorie danych osobowych 
W przypadku kampanii skierowanych do firm, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy. W przypadku kampanii skierowanych do osób indywidualnych, przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę o korzystanie z bazy danych, w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem, przedstawicielem, członkiem, subskrybentem lub kontrahentem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony. 
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe celu przeprowadzenia kampanii fundraisingowej i przesłania Ci propozycji wsparcia naszej działalności statutowej.
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia kampanii fundraisingowej lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. 
Podstawa prawna 
Dobrowolna zgoda udzielona podmiotowi, który udostępnił nam dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Dostawcy usług IT 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 

TWÓRCY ZGŁASZAJĄCY DZIEŁA NA FESTIWAL WRAŻLIWY
Cel przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji konkursu Festiwalu Wrażliwego i informowania otoczenia o jego uczestnikach i nagrodzonych. 
Okres przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności. 
Podstawa prawna 
Nasz uzasadniony interes, w postaci realizacji celów informacyjnych związanych z realizacją Festiwalu Wrażliwego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy. 
b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność. 

INFORMACJE O NASZYCH NOWYCH INICJATYWACH I AKTYWNOŚCIACH
Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności statutowej
Cel przetwarzania 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności statutowej za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail, adresu w mediach społecznościowych lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.
Okres przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.
Podstawa prawna 
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności statutowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie. 
Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
Cel przetwarzania 
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia finansowego naszej działalności statutowej na podany przez Ciebie adres e-mail, adres konta w mediach społecznościowych lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.
Okres przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji
Podstawa prawna 
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie. 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych. 
Prawo do cofnięcia zgody 
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych 
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) 
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.
Prawo dostępu do danych osobowych 
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO.
Prawo do sprostowania danych osobowych 
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.
Prawo do przenoszenia danych osobowych 
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego. 
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.
Prawo do wniesienia skargi 
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako podopiecznego lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Jeśli poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji nie będziemy ich do Ciebie przesyłać.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.
Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).
Istnieją różne typu plików cookie, np.:
‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;
‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.
Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.
Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP 
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.
Google Analytics oraz pliki cookie 
Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Google AdWords 
Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.
Piksel Facebook 
Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Google Custom Search Engine 
Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.
Google Double Click 
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.
Wtyczki społecznościowe 
Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.
Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informujemy Cię w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Do dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.zostawswojslad.pl  www.wrazliwy.pl i innych stron należących do Fundacji obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.
WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ należącej do FUNDACJI Zostaw Swój Ślad
 1. Strona internetowa www.zostawswojslad.pl  www.wrazliwy.pl i innych stron należących do Fundacji może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika stron www.zostawswojslad.pl  www.wrazliwy.pl i innych stron należących do Fundacji i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.zostawswojslad.pl  www.wrazliwy.pl i innych stron należących do Fundacji, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.
 4. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.zostawswojslad.pl  www.wrazliwy.pl i innych stron należących do Fundacji mogą przestać być dostępne.
 5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI Zostaw Swój Ślad (FZSŚ)
 1. Pracownicy i współpracownicy Fundacji Zostaw Swój Ślad są zobowiązani zgodnie z Art. 39 polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych) do zachowania tajemnicy. To oznacza, że ochrona i bezpieczeństwo danych są dla każdego pracownika FZSŚ najwyższym nakazem, a ochrona danych osobowych naszych Podopiecznych jest dla nas szczególnie ważna. W celu znalezienia odpowiedniej pomocy FZSŚ gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w prawnie dopuszczalnym zakresie i tylko po uzyskaniu oświadczenia zgody. FZSŚ jest (jako niepubliczna odpowiedzialna placówka) zgłoszona do właściwego urzędu nadzoru (GIODO). Urząd nadzoru prowadzi zgodnie z Art. 12 Ust. 2 polskiej Ustawy o Ochronie Danych rejestr wymagających zgłoszenia systemów gromadzących dane.
 2. Zbieramy i przechowujemy dane osobowe Podopiecznych, takie jak: nazwisko, adres, data urodzenia, adres pocztowy i adres poczty elektronicznej oraz dane medyczne, Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych, czyli przez Fundację Zostaw Swój Ślad, wyłącznie na potrzeby związane z udzielaniem pomocy.
 3. Fundacji Zostaw Swój Ślad Każdemu podopiecznemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. Można dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Fundacji Zostaw Swój Ślad. Informacje o zmianie danych osobowych mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Fundacja Zostaw Swój Ślad nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn, których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od zasad Fundacji Zostaw Swój Ślad.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Fundacja Zostaw Swój Ślad zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na www.zostawswojslad.pl.
W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres: Fundacja Zostaw Swój Ślad, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, lub pisząc na adres e-mail: info@zostawswojslad.pl